Alko ATC anti-slingersysteem

Het Al-Ko antislingersysteem zorgt voor een permanente bewaking van het rijgedrag van de caravan. Het laat de caravan geleidelijk afremmen bij een beginnende slingerbeweging. Het grijpt zo nodig in bij een uitwijkmanouvre door de uitslag te minimaliseren. De combinatie wordt meteen gestabiliseerd.